Adresa:

Ljutomerska 33
10040 Zagreb

Kontakt:

091/583 - 6887

095/858 - 8643

Građevinski radovi niskogranje

Rušenje, zidanje, adaptacije, fasade , krovišta, glazure, žbukanje, knauf
Od temelja do krova sistem.

Građevinski radovi visokogranje

Razni iskopi, priprema za asfalt, asfaltiranje.

Prodaja i dostava građevinskog materijala.

Cement, vapno, pijesak, pijesak
Šljunak, opekarski proizvodi, betonski blokovi

Usluga prijevoza

Do 28 tona, kamionima kiperima, istovar na vaše gradilište.
Rad sa strojem (bagerom) i mini bagerom.
Najam građevinskih stojeva

Podaci o tvrtci:

Direktor:

Stipan Sirovina

GOP d.o.o. za građenje i trgovinu
Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg. Ulošku broj 1-38102
Član uprave je Stipan Sirovina, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
OIB: 21990304496
MBS: 080113425